NewsInNews | Αρχική σελίδα

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων: ταχύτερη αξιοποίηση του ειδικού κονδυλίου των 6 δις Ευρώ

Κανένα σχόλιο 🕔09 Ιουλ 2014 09:31 Download PDF

Fired businessman 5.2 εκ. νέοι άνθρωποι άνεργοι στην ΕΕ των 28 (στοιχεία Μαΐου 2014)

Αυτό συνεπάγεται 22.2% ποσοστό ανεργίας (23.3% στην ευρωζώνη)

1 στους 5 νέους Ευρωπαίους δεν μπορεί να βρει δουλειά ενώ στην Ελλάδα και την Ισπανία 1 στους 2.

7,5 εκ. νέοι Ευρωπαίοι μεταξύ 15 -24 δεν εργάζονται, ούτε σπουδάζουν ούτε εκπαιδεύονται.

Τα τελευταία 4 χρόνια οι δείκτες απασχόλησης των νέων είναι 3 φορές χαμηλότεροι απ’ότι των ενηλίκων.

Το κενό μεταξύ των χωρών με τον υψηλότερο δείκτη ανεργίας και τον χαμηλότερο παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Η διαφορά αυτή φτάνει περίπου τις 50 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ των χωρών-μελών με τους χαμηλότερους δείκτες ανεργίας (π.χ. Γερμανία με 7.8% τον Μάιο 2014) και των χωρών με τον υψηλότερο (Ελλάδα 57.7% Μάρτιος 2014, Ισπανία 54%, Κροατία 48.7%, Ιταλία 43%, Κύπρος 37.3% και Πορτογαλία 34.8%

Το δυναμικό για εργασιακή κινητικότητα που θα μπορούσε να αναχαιτίσει την ανεργία των νέων μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω: το εργατικό δυναμικό στην ΕΕ είναι περίπου 216.1εκ. άνθρωποι εκ των οποίων μόνο τα 7.5 εκ.(3.1%) εργάζονται σε άλλα κράτη-μέλη. Μελέτες-έρευνες καταδεικνύουν ότι οι νέοι είναι πιο πρόθυμοι στην κινητικότητα.

 

 

 

Συνάντηση της Επιτροπής και των κρατών μελών για την ταχύτερη αξιοποίηση του ειδικού κονδυλίου των 6 δισεκατ. Ευρώ

 

Εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη συναντώνται στις Βρυξέλλες στις 11 Ιουλίου με σκοπό να επισπεύσουν τον προγραμματισμό και την πρακτική εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) στο πλαίσιο ειδικού σεμιναρίου που διοργάνωσε η Επιτροπή. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η συνεργασία για τον προγραμματισμό μέτρων που χρηματοδοτούνται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, έτσι ώστε όλα τα επιλέξιμα κράτη μέλη να μπορέσουν να αρχίσουν να λαμβάνουν τα κονδύλια το συντομότερο δυνατόν.

 

Ο Επίτροπος κ. László Andor, αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης, δήλωσε: «Πολλά κράτη μέλη εφαρμόζουν με ενεργητικό τρόπο μέτρα για την υλοποίηση των «εγγυήσεων για τη νεολαία», με τη στήριξη των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ από την «πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων» και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Η χρηματοδότηση της ΠΑΝ έχει να διαδραματίσει καίριο ρόλο, δεδομένου ότι θα παράσχει άμεση στήριξη στους νέους, προσφέροντάς τους μια πρώτη επαγγελματική εμπειρία, μια περίοδο πρακτικής άσκησης ή μαθητείας ή έναν κύκλο μαθημάτων κατάρτισης. Το σεμινάριο αυτό έχει ως στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τον προγραμματισμό μέτρων για τη στήριξη των νέων, μέτρα τα οποία χρηματοδοτούνται από την «πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων» και να βοηθήσει να αξιοποιηθούν τα χρήματα αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

 

Χρήματα από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, που προγραμματίζεται από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την περίοδο 2014-20, προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για μέτρα που απευθύνονται σε νέους κάτω των 25 ετών (ή εάν ένα κράτος μέλος το αποφασίσει, μέχρι 29 ετών), κυρίως για εκείνους που δεν βρίσκονται επί του παρόντος σε απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση (NEET) σε περιφέρειες στις οποίες η ανεργία των νέων υπερβαίνει το 25 % (2012). 20 κράτη μέλη είναι επιλέξιμα για την «πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων», επειδή έχουν τέτοιες περιφέρειες. Με τη χρηματοδότηση της άμεσης προσφοράς θέσεων εργασίας, μαθητείας, πρακτικής άσκησης ή συνεχούς εκπαίδευσης, η «πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων» στηρίζει άμεσα την εφαρμογή των εθνικών συστημάτων «εγγυήσεων για τη νεολαία».

 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 1 Σεπτεμβρίου 2013, πράγμα που σημαίνει ότι η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει με αναδρομική ισχύ από τότε. Οι εθνικές αρχές πρέπει να υποβάλουν επιχειρησιακά προγράμματα που να περιλαμβάνουν μέτρα για τη χρήση της χρηματοδότησης από την «πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων» για να εγκριθούν από την Επιτροπή, σύμφωνα με τους όρους των κανονισμών που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέχρι σήμερα, έχει εγκριθεί από την Επιτροπή το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Γαλλίας για την ΠΑΝ (IP/14/622), το δε σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος της Ιταλίας για την ΠΑΝ βρίσκεται στο τελικό στάδιο των συζητήσεων με την Επιτροπή. Άλλα κράτη μέλη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ιρλανδία, η Πολωνία και η Σουηδία, βρίσκονται επίσης στη διαδικασία εφαρμογής των σχεδίων που χρηματοδοτούνται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων.

 

Κράτος μέλος

 

 

Περιφέρειες επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων

 

 

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων – ειδική χρηματοδότηση (σε εκατ. ευρώ)*

 

Αυστρία

 

 

Όχι

 

 

-

 

Βέλγιο

 

 

Ναι

 

 

39,64

 

Βουλγαρία

 

 

Ναι

 

 

51,56

 

Κροατία

 

 

Ναι

 

 

61,82

 

Κύπρος

 

 

Ναι

 

 

10,81

 

Τσεχική Δημοκρατία

 

 

Ναι

 

 

12,71

 

Δανία

 

 

Όχι

 

 

-

 

Εσθονία

 

 

Όχι

 

 

-

 

Φινλανδία

 

 

Όχι

 

 

-

 

Γαλλία

 

 

Ναι

 

 

289,76

 

Γερμανία

 

 

Όχι

 

 

-

 

Ελλάδα

 

 

Ναι

 

 

160,24

 

Ουγγαρία

 

 

Ναι

 

 

46,49

 

Ιρλανδία

 

 

Ναι

 

 

63,66

 

Ιταλία

 

 

Ναι

 

 

530,18

 

Λετονία

 

 

Ναι

 

 

27,1

 

Λιθουανία

 

 

Ναι

 

 

29,69

 

Λουξεμβούργο

 

 

Όχι

 

 

-

 

Μάλτα

 

 

Όχι

 

 

-

 

Πολωνία

 

 

Ναι

 

 

235,83

 

Πορτογαλία

 

 

Ναι

 

 

150,2

 

Ρουμανία

 

 

Ναι

 

 

99,02

 

Σλοβακία

 

 

Ναι

 

 

67,43

 

Σλοβενία

 

 

Ναι

 

 

8,61

 

Ισπανία

 

 

Ναι

 

 

881,44

 

Σουηδία

 

 

Ναι

 

 

41,26

 

Κάτω Χώρες

 

 

Όχι

 

 

-

 

Ηνωμένο Βασίλειο

 

 

Ναι

192,54

 

* Τα κράτη μέλη πρέπει να προσθέτουν σ” αυτά τα ποσά τουλάχιστον τα ίδια ποσά από τα κονδύλια που λαμβάνουν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-784_en.htm?locale=en

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-466_en.htm?locale=en

 

ΑΝΚΟ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε., μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas, 24610.24022 & 24610.27946 (εσωτ. 676,677), e-mail: info@anko-eunet, www.anko.gr & www.anko-eunet.gr, fax:24610.40210, Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη

Σχετικά άρθρα

Αποδείξεις: Τι θα γίνει με το αφορολόγητο των συζύγων και ποιες δαπάνες θα υπολογίζονται

Αποδείξεις: Τι θα γίνει με το αφορολόγητο των συζύγων και ποιες δαπάνες θα υπολογίζονται 0

Θανάσης Λυρτσογιάννης - Ποιές αποδείξεις θα εξαιρούνται για το χτίσιμο του αφορολόγητου - Παζάρια με την τρόικα

Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» η κατασκευή πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού που θα εξυπηρετεί και νήπια με αναπηρία στη ΖΕΠ Κοζάνης

Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» η κατασκευή πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού που θα εξυπηρετεί και νήπια με αναπηρία στη ΖΕΠ Κοζάνης 0

Την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» της κατασκευής πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας

ΔΕΗ: Παράταση για ρύθμιση των απλήρωτων λογαριασμών

ΔΕΗ: Παράταση για ρύθμιση των απλήρωτων λογαριασμών 0

Η ΔΕΗ παρέτεινε σιωπηρά έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας για την ευνοϊκή ρύθμιση αποπληρωμής

Ουρές στις εφορίες για να κλείσουν τα μπλοκάκια – Πανικός για τους μηχανικούς

Ουρές στις εφορίες για να κλείσουν τα μπλοκάκια – Πανικός για τους μηχανικούς 0

Κλείνουν τα μπλοκάκια και φουντώνει ...φοροδιαφυγή. Ουρές στις εφορίες ολόκληρο το Δεκέμβριο, ακόμα και τις

Κατανομή 1.501 ατόμων σε Ο.Τ.Α. – Οι δήμοι – Οι ειδικότητες

Κατανομή 1.501 ατόμων σε Ο.Τ.Α. – Οι δήμοι – Οι ειδικότητες 0

Την κατανομή χιλίων πεντακοσίων ενός (1.501) συνολικά ατόμων σε ΟΤΑ α΄ Βαθμού (Δήμους) και Νομικά

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Δεν υποβλήθηκε κανένα σχόλιο.

Γράψτε ένα σχόλιο

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί. Τα απαραίτητα πεδία εμφανίζονται με αστερίσκο *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ

Cine Olympion

Οι ταινίες που παίζονται σε ΚΟΖΑΝΗ

Θεατρικές παραστάσεις στην Κοζάνη

Θεατρικές Παραστάσεις ΚΟΖΑΝΗ

Ζώδια

Twitter

Καιρός

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Πρόγραμμα τηλεόρασης